Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN KHẨU HỘ KHẨU

Quản lý Nhân khẩu hộ khẩu là công tác quản lý dữ liệu rất cơ bản của ngành công an đối với công dân trên các địa bàn các cấp đặc biệt là cấp xã phường, thị trấn. Mỗi ngày độ lớn dữ liệu quản lý về nhân khẩu ngày càng lớn gây khó khăn phức tạp cho cán bộ công an thực hiện công tác chuyên môn trong việc tìm kiếm, tra cứu, xác minh thông tin. Vì vậy việc thống kê báo cáo các số liệu nhân khẩu hộ khẩu kịp thời, chính xác tính lưu trữ dữ liệu lâu dài là hết sức quan trọng.

 Nắm bắt được nhu cầu trên, năm 2011 chúng tôi đã xây dựng và triển khai thành công phần mềm ứng dụng quản lý nhân khẩu hộ khẩu. Đến nay, phần mềm đã chứng minh được khả năng đáp ứng rất tốt cho mục tiêu nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý tại các đơn vị sử dụng. Trong thời gian này, chúng tôi cũng đã đầu tư để xây dựng nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm phần mềm và đã triển khai tại một số đơn vị với mục tiêu là tiện dụng, thân thiện với người sử dụng; phù hợp cho nhiều đơn vị; khai thác công nghệ mạng để kết nối CSDL giữa cấp huyện và cấp xã.
1. Hiệu quả mang lại khi sử dụng  phần mềm:
a- Đối với cấp huyện.
+ Đẩy mạnh về triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính.
+ Đồng bộ và quy chuẩn hóa được cơ sở dữ liệu, thông tin về quản lý nhân khẩu hộ khẩu các cấp; phục vụ cho mục tiêu tổng hợp được một cách hiệu quả trên quy mô toàn huyện; phục vụ cho công tác quản lý của các cấp lãnh đạo ở tầm vĩ mô.
+ Góp phần phổ cập trình độ nhận thức và ứng dụng CNTT diện rộng cho cán bộ viên chức nhà nước ở nhiều cơ quan đơn vị.
+ Góp phần khai thác sử dụng hiệu quả các đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT mà tỉnh đã đầu tư trước nay.
+ Chất lượng quản lý, cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được phục vụ tốt hơn. 
b- Đối với từng đơn vị sử dụng (xã/phường).
+ Hỗ trợ tra cứu thông tin, xác minh thông tin chính xác. Đây là một yếu tố nghiệp vụ rất quan trọng đối với các cán bộ ngành công an.
+ Ngoài tính năng quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, phần mềm còn hỗ trợ quản lý các đối tượng tiền án tiền sự, quản lý thông tin tạm trú, lưu trú và tạm vắng.
+ Phần mềm giúp thực hiện tốt việc cập nhật và theo dõi thông tin phát sinh hàng ngày đồng thời giúp lưu trữ, in ấn, kiểm tra, tìm kiếm tra cứu khi có nhu cầu và tiện việc theo dõi, báo cáo số liệu chính xác, nhanh chóng. 
+ Phần mềm là công cụ hữu ích hỗ trợ thực hiện các công việc quản lý và chuyên môn tốt hơn.
+ Trình độ ứng dụng CNTT của các cán bộ công nhân viên trong đơn vị sẽ được nâng cao.
2. Những tính năng của sản phẩm
           a- Chức năng quản lý nghiệp vụ.
            + Quản lý hộ tịch
+ Quản lý hồ sơ nhân khẩu hộ khẩu.
+ Quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự.
+ Quản lý tạm trú, lưu trú và tạm vắng.
+ Tổng hợp đối tượng của toàn địa bàn.
+ Trích lục hồ sơ nhân khẩu hộ khẩu.
+ Tổng hợp dữ liệu theo các tiêu chí
(theo độ tuổi , địa chỉ, giới tính, từng loại
 đối tượng riêng,…)
* Một số mẫu trong phần mềm:
-Mẫu mục lục
 - Sổ đăng ký thường trú
- 01 mẫu tổng hợp trong phần mềm
- Mẫu tổng hợp HK15
- Mẫu In giấy khai sinh

b- Chức năng hệ thống.
+ Đăng nhập và hủy đăng nhập
+ Thiết lập cấu hình hệ thống.
+ Thay đổi mật khẩu
+ Quản trị hệ thống: Tạo lập và phân quyền vai trò hệ thống, phân quyền truy nhập cho các tài khoản
+ Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu
3. Liên hệ sử dụng thử (thời hạn dùng thử là 30 ngày)
Demo link:  
           - Bộ cài SqlExpress: http://www.mediafire.com/download/ix6a4xpbvbwdorh/SqlExpress.rar  
           - Bộ cài hỗ trợ khác: - ReportViewer: http://www.mediafire.com/download/sp4p6zguqtqrd3q/ReportViewer.rar
                                           - CrystalReports Basic:  http://www.mediafire.com/download/d7j9t3y33ob7wzi/CrystalReports10_5.rar
                                          - DotNetFX35: http://www.mediafire.com/?c0gulv36jgbpcjg
 4.Đăng ký sử dụng qua:
            Email: nguyenxtai829@yahoo.com  hoặc số điện thoại: 0909.895.829